Likvidácia azbestového odpadu

Likvidácia azbestového odpadu

Pri rekonštrukciách starých striech sa ešte stále stretávame s azbestovými eternitovými strechami. Eternitové strechy predstavujú vysoké riziko pre zdravie, preto jej demontáž podlieha prísnym kritériám a bezpečnostným opatreniam. V rámci našich komplexných služieb vám STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. zabezpečí demontáž strechy aj likvidáciu azbestového odpadu. Vlastníme certifikát na likvidáciu azbestového odpadu.