Stavba a rekonštrukcie striech

Obhliadka a poradenstvo na mieru

Príprava stavby strechy

Pred každou realizáciou novej strechy, prístrešku, pergoly, altánku si vopred obhliadneme terén a naštudujeme projekt novostavby. Pri rekonštrukcii strechy alebo oprave starého krovu najprv zhodnotíme stav strechy, rozsah škôd a následne detailne naplánujeme odporúčané tesárske, klampiarske a izolatérske práce. Na vyžiadanie spracujeme 3D grafický návrh vašej novej strechy a pripravíme vám detailnú cenovú ponuku. Poradíme vám, pri ktorých realizáciách budete potrebovať stavebný dozor a stavebné povolenie, a pri ktorých bude stačiť iba ohlásenie stavebnému úradu.

Stavba striech

Kvalitná strecha je zárukou dlhšej životnosti celej vašej stavby, prístrešku, či terasy. Realizujeme všetky typy striech - ploché, šikmé aj strmé. Medzi najčastejšie zákazky patria šikmé strechy a šikmé krovy s rôznym sklonom. Sedlové, valbové, polvalbové, stanové, pultové, oblúkové, veľmi obľúbené sú manzardové a svojou obtiažnosťou a finančnou náročnosťou sú najzložitejšie členité strechy. Zvolený typ strechy, jej konštrukcia, hydroizolácia a zateplenie zásadne ovplyvňujú celkové náklady na stavbu strechy, komfort bývania, náklady na vykurovanie a ich návratnosť.
Rezivo potrebné na stavbu strechy, prístrešku, pergoly, altánku si napílime priamo v našej prevádzke STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. a dovezieme k vám na stavbu. Rovnako si zabezpečíme aj vlastné lešenie.

Nová strecha

Nové strechy - vybrané referencie

Kliknutím na obrázok sa zobrazí galéria k danej stavbe. Viac referencií nájdete v časti Referencie.

Rekonštrukcia striech

Rekonštrukcie robíme na základe vopred dohodnutých prác a odsúhlasenej cenovej ponuky. Najčastejšie dôvody rekonštrukcií sú zatepľovanie, rozširovanie obytnej alebo pracovnej plochy, výmena škodlivej azbestovej strechy. Rekonštrukčné práce obnášajú demontáž pôvodnej strešnej krytiny a starého latovania, ochrana stavby pred zatečením pri nepriaznivom počasí, montáž nových lát a strešnej fólie, oplechovanie, položenie novej strešnej krytiny a osadenie nároží, odkvapového systému, prípadne bleskozvodu. Dĺžka rekonštrukcie strechy závisí od toho, či ide o výmenu strešnej krytiny, výmenu opláštenia a hydroizolácie, alebo o náročnejšie úkony ako výmena dreveného krovu, zatepľovanie alebo výstavbu obytného podkrovia.

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia striech - vybrané referencie

Kliknutím na obrázok sa zobrazí galéria k danej stavbe. Viac referencií nájdete v časti Referencie.

Oprava strechy

Medzi najčastejšie príčiny, ktoré si vyžadujú opravu strechy patrí poškodenie hydroizolácie, čím dochádza k zatekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu cez strechu. Uvoľnená strešná krytina, najčastejšie vplyvom poveternostných vplyvov. Zničená strešná krytina, najčastejšie sa vyskytuje na strechách starých domov s montovanými pálenými škridľami.

Oprava strechy