Cech strechárov Slovenska

Cech strechárov Slovenska

Patríme medzi najstarších členov Cechu strechárov Slovenska, ktorý vznikol v roku 1997. Zastrešuje slovenských tesárov, pokrývačov, klampiarov a izolatérov. Hlavným cieľom Cechu strechárov Slovenska je poskytovať laickej aj odbornej verejnosti služby tých najlepších montážnych firiem. Vďaka svojej dlhoročnej profesionálnej práci strechárov patríme medzi vyhľadávané a odporúčané firmy.